Hverdagens medicin

Nyere international forskning viser, at der ikke bare udskrives mere og mere medicin, men at unge i flere lande også i stigende grad bruger receptmedicin til andre formål, end den er foreskrevet af en læge. Især amerikansk forskning har vist, hvordan receptmedicin udveksles eller sælges mellem unge, der bl.a. ønsker at opnå koncentration i uddannelsessammenhænge, falde i søvn, opnå rus eller lindre forskellige typer ubehag i hverdagen. Dette ph.d.-projekt vil bidrage til den endnu sparsomme viden om danske unges erfaringer med alternativt brug af receptmedicin og har særligt fokus på at belyse unges egne tanker om og oplevelser med et sådant brug. Projektet tager afsæt i 29 dybdegående kvalitative interview med unge mellem 18-30 år, der enten studerer på eller lige har afsluttet en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse. Interviewene bruges til at belyse både hverdags- og studieliv samt forskellige aspekter af de situationer, hvori medicin bruges; hvilke tilstande, unge søger at opnå eller ændre med medicin; og hvilke overvejelser unge knytter til dette brug. Projektet tager særligt højde for ambivalens forbundet med et sådant brug og ser på, hvordan unge taler om og forstår deres oplevelser af tid, følelser og medicin.

Projektet udføres af Lea Trier Krøll, cand.scient.soc., ph.d.-studerende; ltk.crf@psy.au.dk ; tlf.: 51440042