Unges møde med politiet i Norden

Oplevelser af politiets arbejde blandt minoritetsunge i Norden

Formål

Vi vil i projektet undersøge, hvordan unge med en etnisk minoritetsbaggrund, der lever i udsatte boligområder i Norden, oplever politiets arbejde i deres dagligdag. Målet er at afdække de unges oplevelser og erfaringer og bidrage til både den akademiske og den politiske debat om, hvordan politiet bedst kan interagere med unge mennesker i de pågældende boligområder.

Baggrund

I de senere år har unge med en anden etnisk baggrund end dansk været genstand for stor opmærksomhed i medierne, politiske debatter og politiindsatser. De unge er ofte blevet forbundet med kriminelle bander, illegalt stofbrug og handel med stoffer. I Danmark og internationalt har forskere advaret om, at fokus fra politiet på bestemte etniske befolkningsgrupper kan påvirke de unges opfattelse af og modstand mod politiet og andre samfundsinstitutioner på negativ vis. På denne baggrund undersøger vi unge med en etnisk minoritetsbaggrund og deres erfaringer med og opfattelser af interaktion med politiet, retfærdighed og retssikkerhed i boligområder med en høj koncentration af etniske minoriteter, høj arbejdsløshed og et højt niveau af kriminalitet.

Undersøgelsen

Forskere fra Center for Rusmiddelforskning foretager kvalitative interviews sammen med andre nordiske forskere med i alt 120 unge i udsatte boligområder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Alle fire lande arbejder med fælles interviewguides og kan derfor sammenligne de unges erfaringer i de nordiske lande. Projektet løber fra 1. oktober 2016 til 31.december 2017.

Finansiering

Projektet er støttet af Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Samarbejder

Følgende partnere er med i projektet:

  • Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: Professor Torsten Kolind (projektleder); Professor Geoffrey Hunt; post doc Mie Birk Haller.
  • Faculty of Law, University of Turku: Professor Anne Alvesalo-Kuusi; post doc Elsa Saarikkomäki.
  • Norwegian Police University College, Oslo: Associate professor Gunnar Thomassen; post doc Randi Solhjell.
  • Department of Sociology, Lund University: Profesor Malin Åkerström; associate professor David Wästerfors; lecturer Veronika Burcar.