Syntetiske cannabinoider i Danmark

Center for Rusmiddelforskning har samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om et studie af brugen af syntetiske cannabinoider i Danmark.

Undersøgelsen er et såkaldt trendspotterstudie, som egner sig til at undersøge fænomener, der endnu ikke er fanget og afbildet i traditionelle registre og surveyundersøgelser. Vi har nu afprøvet det i forhold til syntestiske cannabinoider, da der endnu ikke er lavet så mange undersøgelser af fænomenet i en dansk kontekst.

Syntetiske cannabinoider går også under navne som Spice og K2 og sælges typisk over internettet iblandet urteblandinger. En række syntetiske cannabinoider er i de senere år dukket op både i Danmark og i andre europæiske lande, og stofferne er løbende risikovurderet og listet på bekendtgørelsen om euforiserende stoffer herhjemme. Vi ved således via beslaglæggelse og retskemisk analyse, at stofferne er her, men kender ikke til brugen og brugermønstre eller, hvordan brugerne opfatter risikoen af brugen af disse stoffer. Syntetiske cannabinoider kan være meget potente, og vi ved fra indberetninger fra andre lande, at de har medført alvorlige forgiftninger og dødsfald. Vi har derfor sat fokus på syntetiske cannabinoider i forbindelse med en afprøvning af et trendspotterstudie for på den måde at samle mere viden om syntetiske cannabinoider i Danmark. 

Undersøgelsen blevet lavet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, og EMCDDA og mundede ud i en rapport i 2018, som viste, at brugen af syntetiske cannabinoider ikke er udbredt i Danmark. 

Læs om artiklen 'Udbredelsen af syntetiske cannabinoider er begrænset i Danmark'

Se rapporten Syntetiske cannabinoider i Danmark