Rusmidler, impulsitivitet og kognition

Undersøgelse af risikofaktorer og konsekvenser af rusmiddelbrug blandt unge

Formål

Formålet med denne undersøgelse er tredelt:

  1. At identificere faktorer, der hænger sammen med et stort forbrug af alkohol og cannabis blandt unge
  2. At identificere faktorer, der kan forudsige ændringer i forbruget af rusmidler
  3. At undersøge om ændringer i forbruget af rusmidler påvirker forskellige former for impulsivitet og kognitive funktioner

Vores primære fokus er på kognitive evner, som indlæring, hukommelse og problemløsning,  adfærdsmæssige faktorer som impulsivitet og neurale funktioner som kommunikation mellem forskellige hjerneområder.

At undersøge disse faktorer giver os værdifuld information, som kan bruges til:

  • Tidligt at identificere unge med øget risiko for at udvikle et problematisk brug af rusmidler
  • At afdække eventuelle adfærdsmæssige følger af et stort forbrug af alkohol eller cannabis

Denne viden er væsentlig i forhold til både forebyggelse og behandling.

Baggrund

Misbrug af rusmidler er forbundet med alvorlige helbredsmæssige, psykologiske og sociale konsekvenser foruden betydelige samfundsmæssige og økonomiske følger. Danske unge er blandt de mest alkoholforbrugende i Europa, og CRF har estimeret, at ca. 17.000 danske unge (15-25 år) bruger cannabis næsten dagligt. Det er derfor nødvendigt at få viden om, hvilke faktorer, der hænger sammen med udvikling af et stort eller problematisk forbrug og ændringer i forbruget over tid og hvordan de forskellige faktorer påvirker hinanden, fx hvordan impulsivitet og forbrugsmønster påvirker hinanden. 

Undersøgelsen

Undersøgelsen er en såkaldt længdesnitsundersøgelse, hvilket vil sige, at vi undersøger de samme unge mennesker flere gange over en længere periode. Der indgår over 100 danske unge i alderen 15 til 26 år med forskellige forbrugsmønstre og med varieret risiko for at udvikle et stort forbrug af rusmidler over tid.

Undersøgelsen indledtes i 2015, hvor 109 unge gennemførte flere test, fx kognitiv test ansigt-til-ansigt af bl.a. indlæring, hukommelse og problemløsning, computerbaseret kognitiv test af fx impulsivitet, spørgeskemaer om bl.a. forbrug af rusmidler og hjerneskanninger fx MR.  

Efterfølgende har de unge årligt besvaret et spørgeskema online, som undersøger ændringer i rusmiddelbrug inden for den seneste måned og det seneste år. I vinteren 2016 deltog 100 af de unge i opfølgningen og i vinteren 2017 besvarede 92 af de unge spørgeskemaet. I vinteren 2018 har vi planlagt en mere omfattende spørgeskemaundersøgelse, som både undersøger ændringer i forbrug og adfærdsmæssige konsekvenser heraf.

Finansiering

Projektet er eksternt støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF): Assistant Professor Starting Grant.

Samarbejder

Undersøgelsen foregår i samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet,
Post doc Mads Jensen, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet https://www.researchgate.net/profile/Mads_Jensen4
og lektor Valerie Voon, Department of Psychiatry, University of Cambridge, England. https://www.researchgate.net/profile/Valerie_Voon