Formidlingsdag 2017

ÅBENT HUS-ARRANGEMENT d. 14. juni 2017 kl. 10:20- 15:10

  • ved Center for Rusmiddelforskning

Velkommen til den årlige Formidlingsdag hos Center for Rusmiddelforskning. Her vil vi fortælle om nogle af de forskningsprojekter, som foregår på centeret. Det vil i år omhandle:

  • Unge og Rusmidler
  • Behandling
  • Hjernen og afhængighed

Læs mere om baggrunden for temaerne til Formidlingsdagen her.


Dagens program

10:20-10:40Ankomst og kaffe
10:40-10:50Velkomst v. centerleder Torsten Kolind
10:50-11:50BLOK 1: Unge og rusmidler
Maria Herold: “Så får vi lige en enkelt… Det gør vi en del herude”
De fleste undersøgelser, som fokuserer på unges forbrug af alkohol, tager udgangspunkt i, at unge drikker alkohol i forbindelse med byture: I byrummet, på diskoteker, i fredagsbarer og i andre mere eller mindre urbane sammenhænge. Selvom vi godt ved, at unge på landet naturligvis også drikker alkohol, så ved vi ikke meget om, hvordan alkoholrelaterede praksisser ser ud, når der er langt til det nærmeste diskotek. I dette oplæg stilles skarpt på netop disse spørgsmål.
Thomas Friis Søgaard: Zoneforbuds påvirkning af unges liv og adfærd
Danske myndigheder har i stigende grad brugt zonebud i forsøget på at reducere handel med illegale rusmidler i udsatte boligområder, og som redskab til at forebygge vold samt brug af og handel med illegale rusmidler i nattelivet. Dette oplæg giver et indblik i, hvordan de unge selv oplever det at få et zoneforbud fra nattelivet, samt hvordan det påvirker deres sociale liv, festpraksisser, brug af rusmidler og involvering i kriminalitet.
Kirsten Søndergaard Frederiksen: Projekt Hash og Centralstimulerende Stoffer
Dette projekt er netop afsluttet og havde til formål at nå borgere med et misbrug af hash og centralstimulerende stoffer, der ikke tidligere har henvendt sig til behandlingssystemet, fordi de ikke så sig selv som en del af målgruppen. Disse borgere er typisk på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, og de har ofte ikke de samme sociale eller psykiske problemer, som ellers ofte ses blandt borgere i det mere ’traditionelle’ behandlingssystem. Samtidig har de dog et forbrug af stoffer, som de gerne vil have hjælp til at reducere eller helt nedbringe. Oplægget tager fat på evalueringen af projektet, erfaringerne med behandlingsmodellen, og hvorledes det er gået deltagerne
11:50-12:00Bladet STOF - Birgitte Jensen
12:00-13:00Frokost og Projektpræsentationer
I pausen er der opstillet præsentationer fra forskellige projekter på CRF. De projektansvarlige vil være til stede til at fortælle, diskutere og lytte til meninger om deres projekt. Præsentationerne vil blandt andet omhandle: brugen af præstationsfremmende midler i uddannelsessystemet; unge med etnisk minoritetsbaggrund, rusmidler og politiet og konsekvenser af forældres misbrug.
13:00-14:00BLOK 2: Behandling
Jeppe Oute Hansen: Søvnproblemer? Forståelser af søvnproblemer blandt stofbrugere og behandlere Behandlere og brugere i stofbehandlingen oplever ofte, at brugerne har søvnproblemer, men der er ikke nødvendigvis altid enighed om, hvad der skal til for at løse dem. Med udgangspunkt i stofbehandlingsjournaler og interview med stofbrugere og behandlere undersøger dette oplæg, hvad søvnproblemer ses som et udtryk for blandt brugere og behandlere. Oplægget synliggør nogle af de forståelser af søvnproblemer, som kan gøre sig gældende i stofbehandlingen.
Morten Hesse: Hvad kan vi bruge alle vores ASI-spørgsmål til?
Danskere i stofmisbrugsbehandling udfylder Addiction Severity Index (ASI). Men fortæller dette os noget, som kan bruges i praksis? Præsentationen viser, at ASI kan bruges til at forudsige senere behandlingsbehov. Højere score på psykiatrisk belastning er forbundet med senere behandlingsforløb i psykiatrien og selvmord. Højere score på kriminalitet eller stofbelastning er forbundet med senere kriminalitet og udstødning fra arbejdsmarkedet. Det diskuteres, hvordan denne viden kan bruges til at udvikle særligt tilrettelagte behandlingstilbud.
Louise Christensen: Hvordan støttes borgere med komplekse problemer i den danske velfærdsstat?
Det sociale arbejde, der udføres for at løse sociale problemer i Danmark, er højt specialiseret og ydes inden for forskellige områder af den danske velfærdsstat. Problemer som misbrug, hjemløshed, psykisk lidelse, og arbejdsløshed søges derfor løst inden for flere områder med forskellige værktøjer og idéer til løsningen af disse problemer. Disse idéer og værktøjer er dog ikke statiske, men udvikles og ændres over tid. I denne præsentation vil vi se nærmere på, hvordan det sociale arbejde indenfor beskæftigelsesområdet udføres i praksis og påvirkes af ændringer i de bagvedliggende idéer og værktøjer.
14:00-14:20Kaffe og te
14:20-15:00BLOK 3: Hjernen og afhængighed
Mette Buhl Callesen: Kognitive følger efter regelmæssigt brug af rusmidler
Cannabis og alkohol er de mest anvendte rusmidler verden over. Vi ved dog ikke meget om, hvordan et regelmæssigt brug af henholdsvis cannabis og alkohol påvirker vores kognitive funktionsniveau, herunder indlæring og hukommelse, overblik og evne til planlægning og problemløsning. Oplægget introducerer den nyeste forskning på området og præsenterer data fra et igangværende studie, der undersøger sammenhænge mellem brug af rusmidler og kognition blandt unge.
Kristine Rømer Thomsen: Kan vi forudsige, hvilke unge der udvikler misbrug?
De fleste unge anvender rusmidler, uden at det medfører væsentlige problemer, men for en lille gruppe kan forbruget eskalere og medføre store problemer på sigt. Viden om, hvilke grupper af unge der har en høj risiko for at udvikle misbrug, er afgørende for effektiv forebyggelse. I oplægget fremlægges data fra et stort forskningsprojekt, hvor vi undersøger kognitive risikofaktorer for udvikling af et problematisk rusmiddelbrug.
15:00-15:10Afrunding og tak for i dag v. Torsten Kolind

 

 

 

Praktiske informationer


Hvornår: Onsdag d. 14. juni 2017
kl. 10:20 - 15:10
Hvor:

Aarhus Universitet,
Per Kirkeby-auditoriet (Sø-auditorierne)
Bartholins Allé 3, bygning 1250,
8000 Aarhus C 
Find vej

NB: Der er meget få parkeringspladser i Universitetsparken

Pris: Deltagelse er gratis
Tilmelding: Senest d. 6. juni 2017 og efter først til mølle-princippet.

Download program


Tidligere år