Udredning af personlighedsforstyrrelser som støtte til misbrugsbehandling

Udredning af personlighedsforstyrrelser som støtte til misbrugsbehandling

v/lektor Morten Hesse


Stofmisbrugere har ofte personlighedsforstyrrelser, og personer med personlighedsforstyrrelser er derfor almindeligt forekommende på institutioner med behandlingstilbud til misbrugere. Personlighedsforstyrrelser gør livet svært, både for patienter, behandlingssteder og andre mennesker. Personlighedsforstyrrelser medfører en række problemer med relationer, følelsesliv og evne til at indgå i samfundet, og desuden en større risiko for at forlade behandlingen før tid. Dertil kommer, at behandlere ofte finder det svært at opbygge en god relation til mennesker med personlighedsforstyrrelser, da de ofte vækker negative følelser, er svære at håndtere og forstå.

Denne undersøgelse sigter imod at klarlægge om udredning af personlighedsforstyrrelser som en del af indtagsproceduren har en positiv effekt på behandlingsforløbet hos denne gruppe af misbrugere.

Undersøgelsen foregår på Rådgivningscenter Indres modtagerenhed (Købmagergade 26E, St., 1150 København C), der er en visitationsenhed under Københavns Kommune. Alle misbrugere, der henvender sig for at få behandling på enheden bliver tilbudt at deltage i undersøgelsen som en del af den indledende samtale. Hvis de ikke ønsker at deltage, har det ikke nogen indflydelse på deres forløb, og de vil blive tilbudt den sædvanlige behandling.

Undersøgelsen er konstrueret med en eksperimentgruppe (der modtager udredning af personlighedsforstyrrelser, angst, depression og ADHD) og en kontrolgruppe (der blot modtager udredning af angst, depression og ADHD). Udredningen er fordelt på to interviews samt et møde med feedback til brugeren, og hvis brugeren ønsker det, også til kontaktpersonen på modtageenheden. Feedbacken består af en tilbagemelding omkring psykiske lidelser, og en gennemgang af hvilken betydning, disse måtte have for brugerens behandling og situation generelt.
 

Der følges op henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter de indledende interviews.
 

Undersøgelsen støttes af Sygekassernes Helsefond.