PAS - rusmiddelforebyggende undervisning

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og løber fra september 2015 til december 2017. Bevillingstager er Forum100%, der er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne i Danmark. Center for Rusmiddelforskning er samarbejdspartner på projektet, og indsamler data både på skoler og i behandlingssettings.

Projektets målsætning er: 1) at undersøge sammenhænge mellem unges holdninger til cannabis blandt unge på ungdomsuddannelser og i misbrugsbehandling, og 2) at udvikle et undervisningsforløb, der kan forebygge påbegyndelse af cannabisbrug samt problematisk cannabisbrug på erhvervs- og produktionsskolerne i Danmark.

Projektet bygger videre på forskning, der har vist en sammenhæng mellem unges positive og negative holdninger til cannabis, og om de påbegynder et cannabisbrug. Ved både at undersøge unge i gang med en ungdomsuddannelse og unge i misbrugsbehandling, vil projektet bl.a. belyse forskelle i unges positive og negative holdninger til cannabis, deres risikoprofil i forhold til cannabisbrug, og grad af empati indenfor de to grupper. Desuden vil projektet undersøge, om et specifikt udviklet undervisningsforløb, hvor der arbejdes med holdninger til hash, har den ønskede effekt i forhold til at forbygge opstart og problematisk brug af cannabis. Undervisningsmaterialet består af 8 lektioner. I materialet lægges der vægt på at understøtte elevernes egen dømmekraft og give dem bedre mulighed for at reflektere og træffe valg i forhold til brug af cannabis på et oplyst grundlag. På længere sigt forventes det, at erhvervs- og produktionsskolerne vil anvende undervisningsforløbet og derigennem forebygge problematisk cannabisforbrug blandt eleverne.