Afsluttede projekter

13-17-årige i behandling for et problematisk forbrug af rusmidler

Afhængighed og relationer

Alice Rap

Alkoholforebyggende indsatser på lokalt plan

Alkohol- og stofbehandlings (ASB) -forskningsprogrammet 

AMPHORA

Behandlingstilbud til unge med misbrugsproblemer - før kommunalreformen

Client-Directed-Outcome-Informed treatment: En randomiseret undersøgelse

Danish national survey on alcohol and drugs

Does Relative Deprivation Exist in Denmark?

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet

Evaluering af 34 projekter som har fået bevilling fra puljen til forbedring af den sociale indsats

Evaluering af kontraktafdelinger i Danmark

Evaluering af projekt Menneske

Evaluering af tilbagefald efter alkoholdøgnbehandling

Familiebehandling ved alkoholmisbrug

Forandring uden behandling

GENACIS

Gravide kvinder i og efter behandling for afhængighed af rusmidler

Hjemmedyrket cannabis

Hvordan kan kvinders ikke-planlagte afslutning af stoffri døgnbehandling reduceres

Implementering af behandlingsplaner i Alkoholbehandlingen, Aarhus Kommune

Implementering af korttidspsykoterapi for psykiske vanskeligheder hos misbrugere

Implementeringen af værktøjet Udredning & Plan

Indføring af teknologi til udredning af personlighedsforstyrrelser i forbindelse med alkoholbehandling

Kvalitativ undersøgelse af voksne børn af alkoholikeres recovery

Kvinder i alkohol døgnbehandling

Kvinder, stofmisbrug og behandling

Lokal innovation och utveckling av missbruksvården i praksis

Multi-city projektet

"Narkopuljen"

Narkotikapolitik i Danmark - med fokus på policy i praksis

Nordic Tax Study

Opvækstvilkår og symptomer i en klinisk sample af unge fra familier med alkoholproblemer

PAS - rusmiddelforebyggende undervisning

Prison-based drug treatment in the Nordic countries

Residential rehabilitation of drug and alcohol users in Europe

Status over behandlingsgarantien på stofområdet

Stofbehandling i fængsler

STOF - tidsskrift for stofmisbrugsområdet

Udredning af personlighedsforstyrrelser som støtte til misbrugsbehandling

Udskænkningssteder i Danmark - kultur, regulering og praksis

Udvikling af en selvevalueringsmodel til fængselsafdelinger og arresthuse

Unge, alkohol og social klasse

"Youth, Drugs and Alcohol" (YODA)