Forskning

Center for Rusmiddelforskning udfører tværvidenskabelig forskning på alkohol- og narkotikaområdet i Danmark. Vores projekter undersøger primært følgende områder: Behandling, forebyggelse, politik og rekreativt forbrug. Flere af projekterne er internationale og foregår i samarbejde med forskere fra andre universiteter. På denne side kan du finde en oversigt over igangværende Projekter, en liste over Afsluttede projekter, og en beskrivelse af centrets ph.d. projekter. På siden kan du også finde Formidlingsdag samt de internationale konferencer, CRF arrangerer.