DanRIS Døgn & Ambulant

DanRIS døgn & ambulant


DanRIS Ambulant, fuldmægtig Klaus Otto Hansen, Servicestyrelsen: Introduktion og lovgrundlag til DanRIS-ambulant

Effektundersøgelse på døgnbehandlingsinstitutioner, centerleder Mads Uffe Pedersen: Har stofafhængige der indskrives i døgnbehandling forandret sig gennem de seneste 10 år og er der i dag flere eller færre der får tilbagefald? Eller skal vi til at forstå tilbagefald anderledes end vi ellers har gjort og i så fald hvordan?