DanRIS

Dansk Registrerings- og InformationsSystem

Siden maj 2000 har Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet , arbejdet på at implementere et registrerings- og monitoreringssystem på danske institutioner for døgnbehandling af stofmisbrugere. Projektets mål er:

  • At tilbyde institutionerne software til selv-evaluering og dokumentation af behandlingspraksis og dermed gøre det muligt at ændre uhensigtsmæssige strategier.
  • Gøre mere rationelle og hensigtsmæssige matchingstrategier mulige, når myndigheder henviser til forskellige institutionstyper.
  • Etablere en national database over stofmisbrugere i behandling.
  • Sammenligne den danske døgnbehandling med lignende behandling i andre lande ved hjælp af European Addiction Severity Index (EuropASI) og andre data.
  • Udvikle et monitoreringssystem, som gør det muligt at identificere specifikke grupper af misbrugere med særlige problemer og livsvilkår samt muliggøre etablering af forskningsprojekter, hvor særlige grupper af misbrugere følges gennem længere tid. F.eks. misbrugere som er i behandling som alternativ til straf, misbrugere med forskellige misbrugsmønstre, misbrugere med alvorlige sociale, fysiske eller psykiske problemer etc.

I 2003 blev døgnbehandlingscentre for alkoholmisbrug inkluderet i DanRIS, hvor de blev registreret i tre år. Den første januar 2006 blev Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) etableret af Sundhedsstyrelsen, som overtog registreringen af døgnbehandling af alkoholmisbrug.

I juni 2004 besluttede Socialministeriet, at døgnbehandlingsinstitutioner, som modtager klienter med tilskud fra det offentlige, er forpligtet til at lade sig registrere i DanRIS. Jævnfør §58 i Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område, som ændret ved Bekendtgørelse nr. 1171 af 9. oktober 2007.

§58 stk. 4: Kommunerne sørger for, at offentlige og godkendte private behandlingstilbud for stofmisbrugere indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere over 18 år i behandling efter §101 i lov om social service til Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning.

Mere end 13.000 stofmisbrugere i døgnbehandling er registreret i DanRIS systemet (januar 2010).

For yderligere information, se venligst projektbeskrivelse af DanRIS