Til studerende

Informationsmøde

Angstklinikken holder informationsmøde tirsdag d. 13. september 2016 kl. 13-14 i bygning 1343, lokale 292. Her vil klinikkens ansatte fortælle lidt om, hvad det indebærer at tage seminarer samt praktik på Angstklinikken, og nogle af de nuværende studerende på Angstklinikken vil fortælle om deres erfaringer på klinikken. Der er selvfølgelig også mulighed for at stille de spørgsmål, du måtte have omkring Angstklinikken.


Vedr. ansøgning til Angstklinikken

Ønsker du at være studerende på angstklinikken og følge undervisningsprogrammet, så sker det ved at indsende en skriftlig, begrundet ansøgning til Anette Bech-Larsen, Studieadministrationen, BBS på mail: anbl@au.dk senest d. 26. september 2016 med redegørelse for ansøgerens motivation (max. 1 side), CV og tidligere opnåede karakterer som bilag. Husk at angive studienummer og mailadresse på ansøgningen. Udvælgelsen sker på baggrund af ansøgningen og eventuelt et supplerende interview.

Da der er tale om to seminarer, er det en forudsætning for optagelse, at man mangler begge tilvalgsseminarer samt praktikken.

 

Vedr. praktiktilmelding

I forhold til tilmelding og ECTS point ligger Angstklinikkens praktik teknisk set i efteråret 2017.

De studerende, som har planlagt at tage deres praktik i foråret 2017, skal som planlagt melde sig til praktik i foråret 2017 i tilfælde af, at de ikke bliver optaget på Angstklinikken.

Hvis man har meldt sig til praktik i foråret 2017, men efterfølgende bliver optaget på Angstklinikken, vil man blive afmeldt praktik i foråret 2017 og skal senere huske at melde sig til praktik i efteråret 2017, når der åbnes for tilmeldingen til det.

Information om undervisningsprogrammet kan læses her

­

­­­­

­

­