Certificering

Certificering af Cool Kids behandlere.

Der har de sidste år været en øget opmærksomhed på børn med angstlidelser i Danmark. Vi har i flere videnskabelige undersøgelser vist, at Cool Kids angstbehandlingsprogrammerne i Danmark har god effekt for børn og unge med angstlidelser i alderen 7-17 år [1-4].

Cool Kids er i dag meget anvendt blandt behandlere i både offentligt og privat regi. Det er meget positivt, at børn, unge og familier nu i højere grad end tidligere har adgang til evidensbaseret behandling af angstlidelser, selvom der fortsat langt fra er tilstrækkelige offentlige evidensbaserede behandlingstilbud til børn og unge med angstlidelser.

Cool Kids programmerne bygger på kognitivt adfærdsterapeutiske principper, og er oprindeligt udviklet og empirisk efterprøvet af Ron Rapee og medarbejdere fra Macquarie University i Sydney, Australien. Mikael Thastum/Angstklinikken introducerede programmerne i Danmark i 2009, og Mikael Thastum har eneret til at oversætte, tilpasse og distribuere programmerne i Danmark.

Hidtil har der i Danmark ikke været et krav om certificering af behandlere, der anvender Cool Kids programmerne. Det er derfor svært for forældre til børn med angstlidelser at få overblik over, om den Cool Kids behandling der udbydes, udføres af kvalificerede behandlere, og om behandlingen har den nødvendige og tilstrækkelige kvalitet. På samme måde er det svært for behandlere, der ønsker at blive uddannet i metoden, at have vished for, at de kurser, der udbydes, har en tilstrækkelig kvalitet.

Hvis der ikke er sikkerhed for, at behandlere udfører den evidensbaserede Cool Kids behandling korrekt og kvalificeret, er der risiko for, at behandlingen ikke har den dokumenterede effekt.

Vi arbejder derfor, i samarbejde med Macquarie University, på udvikling af en dansk certificering af Cool Kids behandlere. Vi håber, at certificeringen kan starte op i løbet af vinteren 2017/18. Krav til certificeringen kommer formentlig til at indeholde et online-kursus, et almindeligt kursus, en eksamen, samt efterfølgende supervision. Der vil blive etableret en meritordning for deltagere, der allerede har været igennem et af klinikkens Cool Kids kurser. Desuden vil der blive oprettet en offentlig tilgængelig database over certificerede Cool Kids behandlere. 

Vi vil her på hjemmesiden løbende bringe information om den kommende uddannelse og certificering – herunder indhold, adgangskrav, opstart osv.

Litteratur:

1. Arendt K, Thastum M, Hougaard E. Efficacy of a Danish version of the Cool Kids program: a randomized wait-list controlled trial. Acta Psychiatr.Scand 2016, 133, (2); 109-21.

2. Jónnson H, Thastum M, Arendt KB, Sørensen MJ. Group cognitive behavioural treatment of youth anxiety in community based clinical practice: clinical significance and benchmarking against efficacy. J Anxiety Disord 2015; 35:9-18.

3. Lundkvist-Houndoumadi I, Thastum M, Hougaard E. Effectiveness of an Individualized Case Formulation-based CBT for Non-responding Youths with Anxiety Disorders. Journal of Child and Family Studies 2016, 25 (2); 503-17.

4. Lundkvist-Houndoumadi I, Thastum M. Anxious Children and Adolescents Non-responding to CBT: Clinical predictors and families’ experiences of therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy 2017, 24 (1); 82-92.

Certificering nyheder

  • Der er i øjeblikket ingen nyheder om certificeringsprojektet