Tilværelsespsykologi

Video-demonstrationer af samtaler, arbejdsredskaber, teori m.m. (klik her)

 

Tilværelsespsykologi er en teori om, hvad det vil sige at være aktør i eget liv og at have et godt nok greb om egen og fælles tilværelse. Det er endvidere en teori om de almenmenneskelige tilværelseskompetencer, hvormed man får et sådant godt nok greb om egen og fælles tilværelse.

Læs interview med ung fra Botilbuddet Katrinebjerg der bruger Kompetecehjulet

Den anvendelsesorienterede del af tilværelsespsykologien består af tilpassede tilværelsespsykologiske forløb, der sigter mod at udvikle og danne de almenmenneskelige tilværelseskompetencer (for mere information, klik her).

Kompetencehjulet i brug