Redskaber til brug i screening

 

Herunder kan du finde en række spørgeskemaer og skalaer til undersøgelse og vurdering af symptomer på psykiske problemer.


Children's Anxiety Life Interference Scale (CALIS)

CALIS er beregnet til at måle barnets og forældrenes opfattelse af, i hvilken grad barnets angst og bekymringer påvirker dagliglivet. Spørgeskemaet måler påvirkning af både barnets og forældrenes liv. CALIS er beregnet til børn i alderen omkring 6 til 12 år.

Spørgeskemaets psykometriske egenskaber er i sidste afprøvningsfase.

For yderligere oplysninger henvises til denne hjemmeside:

www.centreforemotionalhealth.com.au/pages/questionaire-child-and-adolescent-survey.aspx

­­Download:

Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS)

SCAS måler angstsymptomer hos barnet med udgangspunkt i angstdiagnoserne foreslået i DSM-IV. Skalaen måler symptomer relateret til panik/agorafobi, socialfobi, separationsangst, obsessiv-kompulsiv tilstand samt angst for fysiske skader. Der kan endvidere opgøres en totalscore. Spørgeskemaet findes i en selvrapporteringsversion for børn i alderen 8 – 15 år samt en forældreversion. Børneskalaen har 44 items, hvoraf 38 items måler angst, og 6 positive items er tilføjet for at reducere negativ respons bias. Forældreskalaen har 38 items.

For yderligere oplysninger se denne hjemmeside:

www.scaswebsite.com/1_1_.html

Download:

Spence angstskala for børn 2-7 år forældreudgave

Informationer om brug og scoring af spørgeskemaet kan findes på følgende hjemmeside:

www.scaswebsite.com/1_5_.html

Download:

Depression, Anxiety, Stress Scales (DASS)

DASS måler angst, depression og stress hos unge fra 14 år og voksne. Spørgeskemaet er på i alt 42 items og består af 3 subskalaer.

Yderligere information om spørgeskemaet samt den danske oversættelse kan findes på denne hjemmeside:

www2.psy.unsw.edu.au/Groups/Dass/