Certificering af Cool Kids behandlere

CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (tidligere Angstklinikken) har nu indført en certificering af professionelle, der ønsker at benytte Cool Kids programmerne, der inkluderer Cool Kids programmet til børn i alderen 7-12 år og Chilled programmet til de 13-17 årige. Certificeringen er etableret i samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien, der oprindelig udviklede Cool Kids programmerne.

Formålet med certificeringen er at sikre:

  • At børn og forældre, der deltager i Cool Kids programmerne, modtager behandling af en tilstrækkelig kvalitet.
  • At Cool Kids behandlingen udføres som tilsigtet.
  • At Cool Kids behandlere har tilstrækkelig baggrund, viden og kompetencer til at udføre Cool Kids behandling   

Hvis der ikke er sikkerhed for, at behandlere udfører den evidensbaserede Cool Kids behandling korrekt og kvalificeret, er der risiko for, at behandlingen ikke har den dokumenterede effekt.

For at blive certificeret skal behandleren være psykolog eller psykiater, gennemføre et kursus, bestå eksamen samt modtage supervision.

Andre faggrupper med interesse for evidensbaseret angstbehandling af børn og unge kan deltage i kurset samt få bevis for kursusdeltagelse, men kan ikke opnå certificering.

Kurset og certificeringens indhold

  • Onlinekursus: Kursister modtager link til et onlinekursus, som danner baggrund for en efterfølgende workshop. Kurset består af en række oplæg og cases. Onlinekurset varer ca. 3 timer.
  • 3 dages workshop: Første dag er med fokus på vurdering af børns angst. De to næste dage er med fokus på indlæring af metoder til Cool Kids angstbehandling. Undervisningen vil være en kombination af oplæg, video og øvelser.
  • Eksamen: Kursisternes viden testes gennem en skriftlig online eksamen. Eksamen består af en multiple choice test og besvarelse af spørgsmål ud fra casebeskrivelser.
  • Supervision: Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb er et krav for at opnå certificering. Behandlingen, der modtages supervision på, kan være enten Cool Kids gruppebehandling eller Cool Kids individuel behandling. Supervisionsforløbet kan etableres efter bestået eksamen og vil bestå af 3 x 3 timer i grupper med 3 deltagere. Supervisionen foregår på CEBU og varetages af erfarne og certificerede Cool Kids behandlere. Der kan laves aftale om skype/telefonsupervision for kursister, der kommer langvejs fra.

Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb skal etableres senest 1 år efter bestået eksamen. Der vil på CEBU oprettes supervisionsgrupper med løbende optag.

Adgangskrav og meritordning

For at påbegynde uddannelsen og opnå certificering i Cool Kids angstbehandling kræves en uddannelsesmæssig baggrund som psykolog eller psykiater. Det er muligt for kursister med en anden faglig baggrund at deltage i vores onlinekursus og på vores 3 dages workshop og herved få viden om angst hos børn og behandling heraf.  

Da mange psykologer og psykiatere allerede har deltaget i centerets Cool Kids behandlerkurser og har modtaget supervision på behandlingsforløb, vil det være muligt at søge vores meritordning og herved opnå certificering billigere og hurtigere. Her kræves blot dokumentation for deltagelse i et af vores Cool Kids kurser samt dokumentation for modtaget supervision. Ansøgninger om merit sendes til CEBU og vurderes individuelt. For at opnå merit kræves det, at pågældende kursus og supervision, der søges merit for, har fundet sted efter afsluttet kandidatuddannelse.

Når eksamen er bestået og den efterfølgende supervision afsluttet og godkendt, vil der være opnået certificering i Cool Kids angstbehandling. Et certifikat vil blive tilsendt inden for 14 dage. Certificerede Cool Kids behandlere vil blive oprettet i en offentlig tilgængelig database, der vil gøre det muligt for både professionelle og familier at få overblik over hvilke psykologer/kommuner, der tilbyder certificeret Cool Kids angstbehandling.

NB: Uddannelse og certificering kræver et tre dages workshop/kursus inkl. indføring i assessment/vurdering af angst hos børn og unge. Hvis man ansøger om merit, og man fx kun har et 2-dages kursus fra CEBU (tidligere Angstklinikken) kræves det, at ansøger deltager i en særskilt kursusdag med fokus på vurdering af børn og unges angst. Tidspunkt for dette et-dags kursus kommer snart her på hjemmesiden.

Meritordning i samarbejde med Københavns Universitet

CEBU og Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har i forbindelse med certificeringen af Cool Kids behandlere etableret et samarbejde.

Det er således muligt at opnå merit for 3-dages workshoppen ved CEBU, hvis du tager kurset, Angstbehandling til børn og unge med Cool Kids/Chilled ved Center for Angst. Næste kursus ved Center for Angst er d. 3., 4. og 5. september 2018.

Du kan læse mere om dette kursus via dette link:

https://www.psy.ku.dk/cfa/download/Flyer_Cool_KidsChilled_kursus_efteraar_2018.pdf

Du kan ligeledes få merit for den påkrævede supervision på Center for Angst. For yderligere information om priser etc. bedes du rette henvendelse til Center for Angst.

Ønskes denne merit skal du oplyse dette til projektkoordinator Marianne Bjerregaard Madsen ved CEBU (marianne@psy.au.dk) samt fremsende dokumentation for kursus og/eller supervision.

Uanset hvilken meritordning der ønskes skal alle kursister gennemføre CEBU's onlinekursus og eksamen. Priser kan findes her på hjemmesiden.

Priser

Alle priser er ekskl. moms

Cool Kids behandler uddannelse og certificering 10.000 DKK
Andre faggrupper (Indeholder: onlinekursus + Workshop) 7.400 DKK
Psykologer med merit (Indeholder: onlinekursus + supervision + eksamen) 5.100 DKK
Psykologer med merit+ (Indeholder: onlinekursus + eksamen) 1.500 DKK
1-dags kursus i Assessment/Vurdering af Angst hos Børn og Unge 2.000 DKK*

* Hvis ansøger har deltaget i vores 2 dages Cool Kids kursus (og ikke vores 3 dages Cool Kids kursus) kræves dette særskilte kursus i Assessment/Vurdering af Angst hos Børn og Unge.  

Fordele ved certificering

Certificeringen er gyldig i 5 år og giver den professionelle mulighed for at promovere sig som Cool Kids certificeret behandler.  Certificerede behandlere vil få et certificeringslogo til brug på hjemmesider og i anden markedsføring. Cool Kids certificerede behandlere vil blive registreret i en søgbar database. Denne database vil give professionelle og familier mulighed for at finde en certificeret Cool Kids behandler i nærområdet.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig uddannelsen via link på vores hjemmeside.

Hvis du allerede står på venteliste, skal du tilmelde dig via hjemmesiden ligesom alle andre, dog med fortrinsret til en af pladserne i en begrænset periode. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet.

Hvornår

Hold 4 - Overtegnet
Onlinekursus tilgængelig for kursister: 3. januar – 23. januar 2019         
3 dages workshop:

23. januar - 25. januar 2019

Eksamen tilgængelig for kursister: 4. februar – 18. februar 2019
Hold 5
Onlinekursus tilgængelig for kursister: 23. april – 12. maj 2019         
3 dages workshop:

13. maj - 15. maj 2019

Eksamen tilgængelig for kursister: 20. maj – 31. maj 2019

Spørgsmål rettes til:

Marianne Bjerregaard Madsen

Projektkoordinator og sekretærPsykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge