Bekymrende skolefravær

Skolen er en central arena for børns læring og udvikling, hvor børn lærer vigtige kundskaber og færdigheder, der forbereder dem på at klare sig selv senere i livet. Det er også i skolen børn lærer at skabe venskaber og relationer, der for mange varer livet ud. Fravær fra skolen har derfor konsekvenser, både for børns akademiske og sociale udvikling.

En dags fravær hver anden uge lyder måske ikke af så meget, men samlet set svarer det til et fravær på et helt skoleår i løbet af et barns samlede skoletid.

Skolefravær kan bestå af både ”lovligt” fravær (fravær aftalt med skolen) og ”ulovligt” fravær (fravær der ikke er aftalt med skolen). Hvad der defineres som bekymrende fravær varierer fra skole til skole og fra kommune til kommune. Men fællesbetegnelsen for børn med bekymrende skolefravær er, at de alle har et så højt fravær, at det virker forstyrrende for barnets udvikling.

Det, som gør det svært for et barn at komme eller blive i skolen, er ofte en sammensat problemstilling med udfordringer både i skolen og i hjemmet. I skolen kan der være forhold, der virker forstyrrende, som eksempelvis mobning eller koncentrationsproblemer, og hjemme kan der for eksempel være mangel på rutiner eller søvnvanskeligheder. Der er mange ting, som kan påvirke børns skolefravær, men overordnet set kan et højt skolefravær ses som et tegn på mistrivsel hos barnet.

Forskning viser, at mange børn med bekymrende skolefravær viser symptomer på angst, depression og adfærdsproblemer. Alle disse forskellige problemstillinger kan både forårsage og vedligeholde problemerne med at komme i skolen.

Børn med et bekymrende skolefravær kan ofte have svært ved at komme tilbage til en normal skolegang igen, men det er ikke umuligt. For at hjælpe børn til at komme tilbage til en normal skolegang er det vigtigt først at undersøge, hvad der gør det svært for barnet at komme eller blive i skolen og herefter at arbejde videre sammen med skolen for at hjælpe det enkelte barn tilbage i skolen igen.  Det første skridt for mange er at kontakte skolen for at lægge en plan for en tilbagevenden til skolen.