Stor opbakning til formidlingsdag om rusmidler

Der var godt 300 tilmeldte til årets formidlingsdag, da forskere fra Center for Rusmiddelforskning ved Psykologisk Institut præsenterede deres seneste forskningsresultater.

12.06.2012 | Line Ziegler Laursen

På formidlingsdagen blev der fremlagt en række nye forskningsresultater - blandt andet inden for behandling.

Med flere end 300 tilmeldte var der igen stor interesse for Center for Rusmiddelforsknings årlige formidlingsdag, der denne gang fokuserede på beruselse i det danske natteliv og behandlingsmuligheder.

Pårørende påvirkes negativt

På dagen præsenterede forskerne data fra en større dansk undersøgelse, som har klarlagt, hvordan pårørende påvirkes negativt af mennesker, som drikker for meget.

Herudover var der også programsat indlæg omkring forskellige beruselsesteknikker og grænsen mellem misbrug og brug af rusmidler som alkohol og stoffer, der ofte er flydende og svær at definere. 

Behandlingsmuligheder
Et andet stort forskningsområde, som Center for Rusmiddelforskning satser på, er behandling.

På formidlingsdagen blev nogle af de største opdagelser fra området blive præsenteret, og der blev sat fokus på unges store forbrug af rusmidler.

Sidst på dagen gennemgik forskerne udviklingen i behandlingsprogrammerne i fængslerne, samt hvordan politiet håndhæver narkotikalovgivningen, og hvem der rammes.

Kontakt

Vibeke Asmussen Frank

Vibeke Asmussen Frank, Centerleder

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

Psykologisk Institut
Center for Rusmiddelforskning

E-mail: va@crf.au.dk
Tlf.: +45 871 65768
Web: pure.au.dk/portal/da/va@crf.au.dk

Videnudveksling, Forskningsnyhed, Konference, Offentligheden/ Pressen