Parkommunikation har det svært i spædbørnsfamilier

Ny forskning viser, at kurser i parkommunikation for kommende forældre ikke har effekt på trivslen i parforholdet. Når den lille ny er ankommet, er der ikke overskud til at bruge de tillærte redskaber i hverdagen.

04.06.2012 | Ingrid Marie Fossum

Tiden, hvor par bliver forældre, er en livsfase, hvor glæde og fællesskab får selskab af konflikter og lavere trivsel i parforholdet.  I værste fald ender det i skilsmisse. Man antager, at hele 1/3 af de børn, der fødes i Danmark, vil opleve, at deres forældre går fra hinanden i løbet af barndommen. Nu viser ny forskning, at såkaldte PREP-kurser, der ellers kan holde ægteskaber fra at gå i opløsning, ikke nødvendigvis hjælper par, der lige er blevet forældre.

Tea Trillingsgaard fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Psykologisk Institut har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling Relationship Satisfaction During the Transition to Parenthood: Preventing and Predicting Distress undersøgt den virkning, forskellige tilbud, bl.a. PREP, har på trivslen i parforholdet. Hun har fulgt 250 forældrepar fra graviditeten og i alt 4 år frem. Det overraskende fund var, at parrenes tilfredshed med parforholdet faldt over tid (to år), uanset hvilket forebyggelsesprogram de deltog i.

Alvorlige konsekvenser både for forældre og børn
Når der opstår problemer i parforholdet efter fødslen, får det alvorlige konsekvenser for forældre og barn. Det kan resultere i mindre overskud hos forældrene og usikker tilknytning mellem forældre og børn.

For forældre er vanskeligheder i parforholdet også forbundet med nedsat fysisk og mentalt helbred samt lavere produktivitet på arbejdet, mens børnene på sigt har forhøjet risiko for at udvikle psykologiske, adfærdsmæssige, sociale og indlæringsmæssige problemer.

Selv om vi i Danmark allerede gør en hel del tidligt forebyggende arbejde for førstegangsmødre, viser resultater fra Trillingsgaards forskning, at denne indsats ikke kunne forebygge vanskeligheder i parforholdet. Heller ikke PREP, der ellers har vist effekt for par uden børn, kunne hindre, at parrene følte sig mindre tilfredse i forholdet efter første barns ankomst.

Børn udfordrer trivslen i parforholdet
En forklaring på den manglende effekt kan være, at det nyfødte barn tager al ens opmærksomhed og kræfter i den første tid efter fødslen. Parrene har derfor ikke tid og overskud til at udøve den lærdom, de har fået på kurset, når de står i en situation og har brug for det. Der er ikke overskud til at sætte sig i sofaen, have øjenkontakt og snakke sammen.

-  De senere år har forskere verden over anbefalet praktikere at tilbyde parkurser under første graviditet. Vordende forældre har god tid, er motiverede for at forberede sig, og vi ved, at parforholdet udfordres, få måneder senere. Denne undersøgelse er den første, der måler effekten af det velafprøvede PREP-kursus, når det tilbydes netop førstegangsforældre. Resultatet er overraskende ringe. Det var simpelthen ikke det ”window of opportunity” i parforholdet, som vi havde regnet med.

Trillingsgaard ser det derfor som en nødvendighed, at man afprøver effekten af en forebyggende indsats, der strækker sig længere ind i barnets liv. Forældre skal måske nok introduceres for viden om de kommende udfordringer i parforholdet under graviditeten, men først for alvor arbejde målrettet med kommunikationen, når de står i situationen og har overskud til det – hvilket de forhåbentlig får, når barnet er blevet 1-2 år.

Konstruktiv kommunikation beskytter parforholdet
Det bedste bud på, hvad der forebygger konflikter og brud, er nemlig stadig at snakke sammen. Det, der har betydning, er, om parret får taget hul på at tale om uenighed, om de kan blive ved et emne på trods af uenighed, og om de kan afslutte diskussionen på en måde, så begge parter føler sig hørt. Det er denne form for konstruktiv kommunikation, der beskytter tilfredsheden med parforholdet bedst, har Tea Trillingsgaard fundet ud af:

- Kvaliteten af forældrenes indbyrdes kommunikation er den ene ud af to faktorer, der bedst forudsiger, hvordan det går parforholdet henover de 3 første år af den nye families etablering. Den anden faktor er symptomer på angst og depression under graviditeten.

Hvis vi gerne vil forebygge konflikter og brud i børnefamilier, så er der ifølge disse resultater ingen vej uden om en tidlig indsats i forhold til pars kommunikation. Kan man også afhjælpe angst og depression hos begge forældre under graviditeten, har man ramt den anden centrale risikofaktor for parforholdet. Endelig ved vi nu, at selvom tilfredsheden med parforholdet begynder at dale allerede sidst i graviditeten, så er det formentlig bedre at tilbyde parkurser senere i familiens udvikling. Et bud kunne være 18 måneder efter fødslen, hvor faldet i parforholdstilfredshed ser ud til at aftage.

Yderligere information

Tea Trillingsgaard
Aut. Psykolog, Ph.d.-studerende
Psykologisk Institut
Aarhus Universitet
Business and Social Sciences
Bartholins Allé 16
8000 Aarhus C
T: 8716 5843
Mail: teatri@psy.au.dk

Offentligheden/ Pressen