Angstbehandling på AU får international bevågenhed

Angstklinikken på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences har fået international bevågenhed med et helt nummer af tidsskriftet: ”Journal of Pragmatic case Studies” dedikeret til arbejdet på klinikken, der er unik i både Danmark og udlandet.

12.07.2013 | Tine Bagger Christiansen

”Journal of Pragmatic case Studies” har dedikeret et helt nummer af deres tidskrift til at fortælle om Angstklinikkens arbejde. Foto: Colourbox

Sammen med medarbejdere og studerende ved Angstklinikken på Aarhus Universitet har leder og medstifter Mikael Thastum fået dedikeret et nummer af net-tidsskriftet: ”Journal of Pragmatic case Studies” til deres arbejde.  Det skyldes blandt andet deres helt nye måde at arbejde med børn og angstlidelser.

”Vi arbejder ud fra en særlig konstruktion, der veksler imellem kvantitative undersøgelser og kvalitative casestudier, hvor de studerende inddrages meget, og det er en ny måde at køre undervisning og forskning på ”, fortæller leder og medstifter af Angstklinikken Mikael Thastum.

Angstklinikken inddrager de studerende
Angstklinikken udfører terapi på børn med angstlidelser og forsker i effekten heraf ud fra en ventelistekontrolgruppe. Derudover undersøger de effekten af deres arbejde i almindelig praksis på børnepsykiatriske afdelinger og på PPR kontorer, hvor de underviser i deres metode og superviserer de ansatte.

En vigtig del af arbejdet på klinikken foretages af de studerende. De studerende er hver især koblet på 1-2 børn og deres forældre i gruppen og er ansvarlig for, at klienterne fuldfører programmet og hjælper desuden børn og forældre med opgaver. Den kliniske psykolog er ansvarlig for behandlingen, men de studerende fungerer som co-terapeuter for de familier, de er tilknyttede. Og det er helt nyt på den måde at inddrage de studerende, så de laver casestudier med børn samtidig med at de får ny teoretisk viden og fungerer som klinikere.

De studerende er minimum i deres 8th semester, når de inddrages. Før det har de haft teoretiske kurser i barn og voksen psykopatologi, psykoterapi for forskellige lidelser samt et kursus i grundlæggende rådgivning. De studerende skal ansøge om at få lov til at deltage i programmet, og bliver udvalgt på baggrund af deres kvaliteter og motivation for programmet. Programmet er det eneste, der tilbyder studerende hands-on erfaring med psykoterapi, og er meget populært.

Resultaterne
Resultaterne af arbejdet i klinikken er særdeles gode, og svarer til, hvad man finder internationalt på området.

”Vi har 90 familier med angstlidende børn og unge på venteliste til kognitiv gruppebehandling i Angstklinikken, og det vidner om, hvor stort behovet er og hvor gode resultaterne er, og det er givet også derfor, udlandet nu har fået øjnene op for os”, fortæller Mikael Thastum.

Angstklinikken udfylder et tomrum. Børn med angst har nemlig ikke mulighed for at blive behandlet andre steder i systemet, da de er for ”lette” til eller ikke passer ind i det eksisterende system af psykiatrisk behandling og PPR.

Fakta

- ”Journal of Pragmatic case Studies”er et peer-reviewed, open-access tidsskrift og database, som giver innovativ, kvantitativ og kvalitativ viden om psykoterapiens processer og resultater for både forskere og praktikere.

Læs om Angstklinikken i det seneste nummer af Journal of Pragmatic case Studies.

- Angstklinikken for Børn og Unge har eksisteret siden 2009 og tilbyder primært kognitiv gruppeterapi til angstlidende børn og unge sammen med deres familie. Klinikken har adresse på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.

60-70 % af Angstklinikkens brugere bliver diagnosefri efter et behandlingsforløb på Angstklinikken. Angst er den hyppigste psykiske lidelse blandt børn og unge i Danmark. Mellem 2,5 og 5 procent af alle danskere under 18 år plages af angst i alvorlig grad.

- Udover behandling af angstlidende børn og unge, er Angstklinikken dedikeret til forskning med henblik på at udvikle evidensbaserede angstbehandlingsmetoder samt undervisning af studerende fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

- Læs mere om Angstklinikken for Børn og Unge.

Yderligere oplysninger
Mikael Thastum

Professor Mikael Thastum
Leder af Angstklinikken for Børn og Unge
Psykologisk Institut, School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet

M: mikael@psy.au.dk
T: 87165846

PhD. Irene Lundkvist-Houndoumadi

Irene Lundkvist-Houndoumadi

Psykologisk Institut, School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet

M: irenelh@psy.au.dk
T: 87165496
Mobil: 20938163

 

 

Nyhedstype, Forskningsnyhed