Ph.d.-forsvar: Didde Cramer Jensen

”En diskussion af afhandlingens væsentligste teoretiske og empiriske bidrag, herunder hvordan og i hvilken grad afhandlingen bidrager til en dybere forståelse af klientrollens betydning for implementering af offentlige politikker generelt.”

30.10.2017 | Anne Øster Marcussen

Dato fre 17 nov
Tid 13:00 15:00
Sted Lokale 455, bygning 1342, Bartholins Allé 9, Universitetsparken, 8000 Aarhus C.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i Social Science and Business præsenterer ph.d.-studerende Didde Cramer Jensen sin ph.d.-afhandling ved en offentlig forelæsning efterfulgt af et forsvar.

Emnet for forelæsningen er:

En diskussion af afhandlingens væsentligste teoretiske og empiriske bidrag, herunder hvordan og i hvilken grad afhandlingen bidrager til en dybere forståelse af klientrollens betydning for implementering af offentlige politikker generelt.” 

Tid og sted:

Fredag den 17. november 2017 kl. 13.00 i lokale 455, bygning 1342, Bartholins Allé 9, Universitetsparken, 8000 Aarhus C.  

Bedømmelsesudvalget:

  • Lektor Holger Højlund, Copenhagen Business School
  • Lektor Helena Stensöta, Göteborgs Universitet
  • Lektor Helle Ørsted Nielsen, Aarhus Universitet (formand).

Forsvaret ledes af professor Vibeke Asmussen Frank, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Efter forsvaret er centret vært ved en reception i lokale 425, bygning 1340. 

Ph.d.-forsvar, Rusmiddelforskning, Aarhus BSS