Informationsmøde om seminarer og praktik på CEBU (Angstklinikken)

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) holder informationsmøde om, hvad det indebærer at tage seminarer samt praktik på CEBU, og nogle af de nuværende studerende på CEBU vil fortælle om deres erfaringer på klinikken. Der er selvfølgelig også mulighed for at stille de spørgsmål, du måtte have til CEBU.

14.09.2018 | Tine Bagger Christiansen

Dato fre 28 sep
Tid 12:15 13:15
Sted Aarhus Universitet, Bygning 1343, lokale 292

CEBUs lokaler ligger i samme bygning som Store Juridisk Auditorium, så I kan efter forelæsningen d. 28 på Grundfag A, Klinisk Psykologi, gå direkte ned til informationsmødet.  

Vedr. ansøgning til CEBU

Ønsker du at være studerende på CEBU og følge undervisningsprogrammet i 2019, så sker det ved at indsende skriftlig, begrundet ansøgning til Marianne Madsen på mail: marianne@psy.au.dk senest kl. 12.00 d. 4. oktober 2018 med redegørelse for din motivation og tidligere opnåede karakterer (max 1 side). Husk at angive studienummer, mailadresse og telefonnummer på ansøgningen. Udvælgelsen sker på baggrund af ansøgningen og eventuelt et supplerende interview.

Da der er tale om to seminarer, er det en forudsætning for optagelse, at man mangler begge tilvalgsseminarer samt praktikken.

Vedr. praktiktilmelding

I forhold til tilmelding og ECTS point ligger CEBUs praktik teknisk set i efteråret 2019.

De studerende, som har planlagt at tage deres praktik i foråret 2019, skal som planlagt melde sig til praktik i foråret 2019, i tilfælde af de ikke bliver optaget på CEBU.

Hvis man har meldt sig til praktik i foråret 2019, men efterfølgende bliver optaget på CEBU, vil man blive afmeldt praktik i foråret 2019, og skal senere huske at melde sig til praktik i efteråret 2019, når der åbnes for tilmeldingen til det.

Kommende studerende