Afskedsreception: Hans Jeppe Jeppesen

Tidligere institutleder professor emeritus Hans Jeppe Jeppesen går på pension.

05.05.2017 | Anne Stine Bendix Mortensen

Dato fre 09 jun
Tid 14:30 16:30
Sted Lokale 425, Bygning 1340

I anledning af, at tidligere institutleder professor emeritus Hans Jeppe Jeppesen går på pension, inviterer Psykologisk Institut til 

Afskedsreception fredag den 9. juni 2017 kl. 14.30 i lokale 425 i bygning 1340.

Tilmelding bedes ske til: gitte@psy.au.dk senest 1. juni 2017  

Reception